RATUJMY NASZĄ PLANETĘ!

28 kwietnia 2022r. Aleksandra Szczepańska i Jolanta Kołyszko(nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej)zorganizowaływ Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, XVIII edycję konkursu wiedzy przyrodniczo – ekologicznej klas II. Czyste powietrze, woda i ziemia to przyszłość naszego pokolenia” -  takie hasło przyświecało uczestnikom szkolnego konkursu. Uczestnicy, to 2-osobowe zespoły uczniów, które w drodze losowania przyjęły nazwy ptaków: IIa - „Sowy”,IIb - Dzięcioły”, IIc - „Czaple”,  IId  - „Żurawie”. W spokojnej atmosferze odgłosów lasu i ptasich treli, drugoklasiści wykazali się bogatą wiedzą przyrodniczą i wysoką świadomością ekologiczną. Jury w składzie: jako ekspert Joanna Stoltman (n-l edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarz), Marta Januszewska (bibliotekarz) oraz v-ce dyr szkoły Justyna Kozakiewicz (n-l matematyki), oceniało efekty pracy poszczególnych zespołów. Oto wyniki:

IV miejsce – zespół kl. II c (15pkt)

III miejsce – zespół kl. II b (19pkt)

II miejsce –  zespół kl. II a (25pkt)

Zwycięska drużyna (30pkt) „Żurawie”– czyli uczniowie klasy II d : Paweł Gibowski i Wojciech Gzubicki (wych. Aleksandra Szczepańska)zostali laureatami konkursu. Gratulujemy!

Organizatorki składają ogromne podziękowanie fundatorowi nagród, którym był:
Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach.

 

                                                                             Tekst i fot. Aleksandra Szczepańska

 

NA GÓRĘ