Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH

 

Historia szkoły wiąże się nierozerwalnie z dziejami miasta Chojnice. Budynek szkoły został wzniesiony przez władze pruskie ok. 1860 roku. Wykonano go z cegły, był pokryty dachówką i miał 2 główne wejścia. Posiadał 20 pomieszczeń lekcyjnych i 4 pokoje administracyjne. W 1909 r. budynek przebudowano.

Wraz z powrotem Pomorza do Macierzy w 1920 r. szkoła przeszła w ręce polskie. Pierwszym jej kierownikiem po odzyskaniu niepodległości był nauczyciel Dziarnowski. Warto dodać, że funkcję tę pełnił również Czesław Wycech w czasie swego pobytu w Chojnicach ( nauczyciel, działacz PSL-Wyzwolenie, od 1931 r. działacz Stronnictwa Ludowego, w czasie okupacji członek Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, w latach 1945-1947 minister oświaty, w latach 1957-71 marszałek sejmu ).

W latach 1922-39 w budynku szkoły mieściła się Publiczna Szkoła Dokształcająca.

We wrześniu 1939 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Chojnic. Rozpoczęły się masowe egzekucje. Wśród rozstrzelanych byli także nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1: p. Melania Kłopocka, p. Helena Żuławska, p. Stanisław Dębc i p. Łukasz Schulc. W gmachu szkoły rozpoczęto nauczanie w języku niemieckim.

We wrześniu 1944 r. w budynku szkoły urządzono polowy szpital niemiecki. W tym samym celu od 2 III do 20 IV 1945 r. budynek był wykorzystywany przez wojska radzieckie.

Budynek ponownie przeznaczono na szkołę decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Bydgoskiego z dnia 18 marca 1945 r. , a jej tymczasowym kierownikiem został p. Franciszek Maciejewski. Dnia 27 kwietnia 1945 r. budynek był już całkowicie oczyszczony z pozostałości po szpitalu, a klasy zapełnione zgromadzonym z trudem sprzętem szkolnym. Otwarcie Szkoły Podstawowej nr1 nastąpiło 7 maja 1945 r.

 

Dyrektorami szkoły byli kolejno:

 

  • Franciszek Maciejewski ( od III1945r. ),
  • Michał Gliszczyński ( 31 I 1946 r.-11 X 48 r.),
  • Henryk Trzebiński ( 11 X 1948-VI 1949r. ),
  • Franciszek Pazda ( IX 1949-1 X 1954 r. ),
  • Jan Koczwara ( 1 X 1954-10 IX 1982 r. ),
  • Zbigniew Stoltman ( 10 IX 1982-31 VIII 1985 r. ),
  • Ludomiła Paczkowska ( od 1 IX 1985 - 30 XI 2006r. ).
  • Barbara Leszczyńska (od 1 XII 2006 do 31 VIII 2016).
  • Ewa Modrzejewska  (od 1 IX 2016 do  dzisiaj).

 

Przez wszystkie lata istnienia szkoły jej nauczyciele i młodzież brali aktywny udział w życiu miasta, regionu i kraju. W auli szkoły odbywały się liczne uroczystości szkolne i miejskie.

Z biegiem lat polepszała się baza i warunki pracy. W 1977 r. przeprowadzono remont boiska. W 1978 r. wyremontowano sanitariaty. Remont kapitalny budynku rozpoczęto w 1981 r.

W latach 1965-81 kilkakrotnie bezskutecznie występowano z zamysłem budowy sali gimnastycznej. Dopiero w 1993 roku Rada Miejska w Chojnicach i kuratorium bydgoskie podjęły decyzję o wspólnej realizacji budowy dwóch sal gimnastycznych dla Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2. Uroczyste otwarcie sal nastąpiło 11III 1995 r.

W roku szkolnym 1994/95 rozpisano konkurs wśród dzieci i ich rodziców na imię dla naszej szkoły. Wspólnie wybrano dla najstarszej szkoły w mieście, lokalnego patrona, znanego powszechnie regionalistę - Juliana Rydzkowskiego. Rozpoczęto pracę wychowawczą i działania organizacyjne związane z obrzędowością nadania szkole imienia i sztandaru.

Na wniosek społeczności szkolnej, Rada Miejska w Chojnicach na Sesji w dniu 27 grudnia 1995 r. podjęła uchwałę o nadaniu samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach imienia Juliana Rydzkowskiego. Uchwała weszła w życie 23 lutego 1996 r. Ten właśnie dzień odtąd jest szkolnym Dniem Patrona.

 

NA GÓRĘ