XV LAT CREDO

XV  LAT CREDO

XV OGÓLNOPOLSKI  PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ

 

Pomysł zorganizowania w Chojnicach Przeglądu Piosenki Religijnej narodził się w 1998 roku. Pomysłodawcami i realizatorami byli rodzice, nauczyciele i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach: państwo Lidia i Leszek Chamier Cieminscy, s. Mirona, Michał Leszczyński i p. Ludomiła Paczkowska. Impreza odbyła się w auli szkoły. W następnych latach rozszerzono formę przeglądu - impreza stała się wydarzeniem regionalnym. Do organizatorów dołączyła Bazylika Mniejsza z księdzem proboszczem Jackiem Dawidowskim i Chojnicki Dom Kultury z panią dyrektor Haliną Gawrońską oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach z dyr. Zenonem Graszkiem W prace organizacyjne włączyły się szkolne katechetki, nauczyciele i pracownicy. Miejscem spotkań stała się Fosa Miejska. W roku 2002 impreza nabrała rozmachu ogólnopolskiej. Cieszyła się dużą popularnością i zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkół wszelkich typów i placówek kulturalnych oraz mieszkańców miasta. Corocznie występuje około 50-70 podmiotów muzycznych ok. 400 uczestników. Honorowy patronat sprawowali między innymi Marszałek Województwa Pomorskiego i ks. Biskup Jan Bernard Szlaga. Wsparciem finansowym służą od początku firmy i sponsorzy prywatni – ludzie o wielkim sercu dzięki, którym ta impreza istnieje i rozwija się. 

Za to wszystko dziękujemy.

NA GÓRĘ