Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele szkoły według specjalności

 

Nauczyciele języka polskiego:                                                     

mgr Grażyna Czapiewska

mgr Beata Klunder

mgr Aleksandra Małecka

mgr Aleksandra Falkowska  

mgr Maria Michalak - Kimel 

mgr Magdalena Skrzyńska 

mgr Marta Szczukowska

 

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Anna Kłodzińska

mgr Marcelina Pestka

mgr Anna Bajerowska 

mgr Małgorzata Delikta 

mgr Marta Kujawska 

mgr Anna Redzimska

mgr Arleta Odya

mgr Arkadiusz Gierszewski

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

mgr Dorota Fojut 

mgr Anna Kaminska 

mgr Karolina Kowalska

 

Nauczyciele historii, wos

mgr Arkadiusz Gierszewski

mgr Piotr Dyląg 

mgr Natalia Witkowska

mgr Katarzyna Błaszczak 

 

Nauczyciele matematyki:

mgr Justyna Kozakiewicz

mgr Lucyna Łupaczewska

mgr Gabriela Peda

mgr Hanna Adamowicz 

mgr Beata Fortuńska 

mgr Kamila Remus

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Magdalena Bielawa

mgr Adam Błaszczak

mgr Oleg Granowski

mgr Marek Szank

mgr Magdalena Grabowska

mgr Marcin Dobek 

mgr Adam Janikowski 

mgr Krzysztof Nyks  

mgr Lucyna Rutkowska 

mgr Tomasz Skrzyński 

mgr Hubert Szwankowski 

 

Nauczyciele religii:

mgr Renata Borzych

mgr Barbara Pawlak 

ks. mgr Marek Bogusz

mgr s. Magdalena Pokrzywińska 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Jolanta Kołyszko

mgr Urszula Michalik

mgr Iwona Martyniuk

mgr Aleksandra Redzimska

mgr Iwona Stanek

mgr Aleksandra Szczepańska

mgr Ilona Szulc

mgr Ewa Tyborska – Miętka

mgr Magdalena Lella

mgr Oliwia Teca

mgr Paulina Bała

mgr Daria Konkol

mgr Natalia Piontkowska

mgr Martyna Wacławska

 

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Joanna Stoltman

mgr Tomasz Majorczyk 

Marta Januszewska

Nauczyciele fizyki:

mgr Kamila Remus

mgr Beata Fortuńska 

 

Nauczyciele przyrody:

mgr Ewa Jóźwiak

 

Nauczyciele geografii:

mgr Bartosz Kurkowski 

mgr Mirosława Fedde

 

Nauczyciele biologii, chemii, wdż:

mgr Magdalena Czarnowska

mgr Hanna Grabuszyńska 

mgr Daria Jażdżewska

mgr Aleksandra Szczepańska

mgr Mirosława Fedde

 

Nauczyciele zajęć komputerowych, informatyki:

mgr Kamila Lemańczyk

mgr Wojciech Lewiński 

mgr Elżbieta Weltrowska 

 

Nauczyciele techniki:

mgr Mirosława Węsierska – Karasiewicz

mgr Elżbieta Weltrowska 

 

Nauczyciele muzyki:

mgr Michał Leszczyński

mgr Mirosława Węsierska - Karasiewicz 

 

Nauczyciel plastyki:

mgr Małgorzata Bratz - Ciemińska 

 

Terapia integracji sensorycznej:

mgr Laura Folz

 

Pedagodzy:

mgr Grażyna Pietrzak

mgr Bartosz Kurkowski

Psycholog:

mgr Katarzyna Lis

 

Logopedzi:

mgr Lucyna Skórczewska

mgr Iwona Stanek

mgr Sylwia Nica

mgr Ewelina Bazalin

 

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

mgr Dorota Czarnowska

mgr Jagoda Wenderska

mgr Agnieszka Kuczyńska

mgr Iwona Sakowska 

 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

mgr Lucyna Drążkowska

mgr Ewelina Bielińska

mgr Paulina Szank

 

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

mgr Anna Dolina

mgr Klaudia Grabowska

mgr Lucyna Skórczewska

mgr Magdalena Grabowska

mgr Kamila Gemba

mgr Kamila Lemańczyk

mgr Oliwia Teca

Joanna Winiecka

mgr Paulina Zimorska

mgr Katarzyna Błaszczak

Magdalena Kacprzak

Klaudia Labenz

mgr Beata Klunder

mgr Grażyna Pietrzak

mgr Natalia Witkowska

mgr Bartosz Kurkowski

NA GÓRĘ