Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra
  3. Logopeda

Logopeda

W roku szkolnym 2021/2022 opieką logopedyczną obejmują uczniów:

mgr Lucyna Skórczewska

mgr Iwona Stanek

mgr Sylwia Nica

mgr Ewelina Bazalin

 

Logopedia to nauka zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy, zapobieganiem powstawaniu wad wymowy, likwidowaniem błędów i korekcją wad, a także nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.
W naszej szkole z każdym uczniem w klasie pierwszej zostaje przeprowadzona rozmowa, aby wychwycić tych, którzy wykazują nieprawidłowości w mowie. Następnie każde dziecko z zaburzeniem mowy zostaje zdiagnozowane przy pomocy kwestionariusza badania mowy.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:
- badanie artykulacji głosek w izolacji,
- realizację głosek w wyrazach,
- badanie słuchu fonetycznego,
- poziom analizy głoskowej i sylabowej,
- sprawność motoryki narządów mowy.

Kolejnym etapem są ćwiczenia logopedyczne, które obejmują:
- ćwiczenia oddechowe,
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,
- ćwiczenia emisyjno-głosowe,
- wywołanie głoski w izolacji,
- utrwalenie głoski na materiale językowym w logotomach, wyrazach i zdaniach,
- automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej,
- ćwiczenia ortofoniczne,
- ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka,
- kształtowanie twórczej aktywności słownej.

Aby osiągnąć zamierzony cel na zajęciach stosujemy zasady stopniowania trudności, indywidualizacji i systematyczności. Ponadto konieczna jest współpraca z rodzicami uczniów, nauczycielami, a niekiedy z lekarzami (ortodonta, laryngolog, chirurg).

NA GÓRĘ