Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Kadra
 3. Pedagog

Pedagog

Pedagodzy:

 • mgr Bartosz Kurkowski (pedagog/socjoterapeuta)
 • mgr Grażyna Pietrzak (pedagog/teraupeuta pedagogiczny/socjoterapeuta/doradca zawodowy)

 

Obszary pracy:

Diagnoza:

 • sytuacji opiekuńczo - wychowawczej szkoły
 • potrzeb wynikających z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 • zespołów klasowych
 • środowiska ucznia: współpraca  z wychowawcą, rodziną, Policją, MOPS, Caritas.

 

Działania:

 • warsztaty dla wychowawców, rodziców
 • stała współpraca z instytucjami pomocowymi
 • organizacja i przeprowadzenie działań  wspierających poszanowanie wartości drugiego człowieka, tolerancji itp.
 • planowanie pracy na rok szkolny wspólnie z zespołem wychowawców
 • trening umiejętności społecznych, komunikacyjnych i twórczych klasy
 • Trening Zastępowania Agresji (TZA)
 • zajęcia socjoterapeutyczne

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z uwzględnieniem wspierania rozwoju emocjonalno - społecznego

NA GÓRĘ