OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH,

UL. 31 STYCZNIA 21/23, 89-600 CHOJNICE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR: SP1.1101.1/2021

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach

(http://sp1chojnice.szkolnastrona.pl/bip/) w dniu 13 maja 2021 roku

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego księgowego

(pełna informacja w załącznikach)

NA GÓRĘ